Et aktivt liv i den lille verdensbyen

Vi fremmer egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Egenorganisert er fysiske aktivitet som drives frem av utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelsen av aktiviteten. Rundt hver aktivitet finnes det et felleskap bygget på lek, glede og entusiasme, men minimalt med organisasjon. Disse aktivitetene foregår hjemme, i naturen og i urbane miljøer, men også i spesialanlegg. Det er ingen krav til fast trening, medlemskap, konkurranser eller andre forpliktelser.

I Fredrikstad finns det flere egenorganiserte idretter og miljøer for fysisk aktivitet.

Ta kontakt med oss

Vil du ha bistand til at din aktivitet får mer oppmerksomhet? Trenger du hjelp med søknader eller kontakt med kommunen? Vil du ha hjelp til å få det du brenner for frem i lyst?

Kontakt oss via telefon, mail eller sosiale medier.

Daglig leder; telefon: 99 51 42 66, e-post: fredrikstad@aktivitetsrad.no

Styreleder; telefon: 940 82 676, e-post: gamlefalchasenvel@gmail.com

Aktivitetsrådet består av

Daglig leder: Marianne Storm

Styreleder: Bjørn Røang

Styremedlem: Camilla Eidsvold

Styremedlem: Fredrik Ellefsen

Styremedlem: Nina Ødegaard

Styremedlem: Øivind Ringstad

Styremedlem: Raymond Haugen.

For årsmøte og vedtekter:

Google drive Fredrikstad Aktivitetsråd

Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DnB og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for prosjektstøtte til å lage en oversikt over egenorganiserte fysisk aktiviteter. Tusen takk!