Et aktivt liv i den lille verdensbyen

Vi fremmer egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

I Fredrikstad finns det det mange lag og foreninger innen friluftslivet, flere tilbud av lavterskel fysisk aktivitet og mye egenorganiserte aktivitetsmiljøer. Egenorganisert er fysiske aktivitet som drives frem av utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelsen av aktiviteten. Rundt hver aktivitet finnes det et felleskap bygget på lek, glede og entusiasme, men minimalt med organisasjon. Disse aktivitetene foregår hjemme, i naturen og i urbane miljøer, men også i spesialanlegg. Det er ingen krav til fast trening, medlemskap, konkurranser eller andre forpliktelser. 

Fredrikstad aktivitetsråd jobber for å samle miljøer, veilede frivillige og være en brobygger mellom frivilligheten/offentlig virksomhet.

Aktivitetsrådet består av

Styreleder: Bjørn Røang

Styremedlem: Espen Winter Knudsen

Styremedlem: Fredrik Ellefsen

Styremedlem: Nina Ødegaard

Styremedlem: Raymond Haugen.

For årsmøte og vedtekter:

Google drive Fredrikstad Aktivitetsråd

Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DnB og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for prosjektstøtte til å lage en oversikt over egenorganiserte fysisk aktiviteter i 2020 og 2021. Og ikke minst Gjensidigestiftelsen og Viken fylkeskommune for utvidelse av siden i 2022. Tusen takk!

Aktivitetsrådet fremmer egenorganisert idrett, lavterskel fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette favner mange områder og en stor andel aktiviteter. Vi er opptatt av at aktive kan bedrive sin aktivitet på sine premisser og alle våre aktiviteter er derfor ikke tilsluttet oss gjennom organisering.

Vi arbeider bredt med å bidra til å øke aktivitetsmulighetene i Fredrikstad gjennom semiorganisert struktur.

Våre tilsluttede har stemmerett på årsmøter og bestemmer organisasjonens styre. I våre møtearena kan de som ikke er tilsluttet delta med innspill, som behandles i styret. Slik sikrer vi medvirkning fra langt flere enn våre tilsluttet.

Vi samarbeider med:

Fredrikstad lokalsamfunnsutvalg -vi heier på kommunens satsning på utvalg og hvert år bistår vi ulike lokalsamfunn for å kunne ha mer aktivitet og fremme frivilligheten.

Kirkens bymisjon, Skattkammeret

Fredrikstad og Sarpsborg kajakk-klubb

Fredrikstad klatreklubb

Glemmen Akropark

Speiderrådet

DNT Nedre Glomma (Den Norske Turistforening)

Fredrikstad helsesportlag

Nedre Glomma Discsport

Fredrikstad skiklubb

Gressvik IF stisyklister

Glemmen videregående skole, barne og ungdomsarbeiderlinjen og Cafe Hanco.

4H Østfold

FNF Østfold, Forum for natur og friluftliv

UKM Fredrikstad

Fredrikstad kommune

Tverga

Norsk Friluftsliv

Oslofjorden friluftsråd

Tilsluttet Aktivitetsrådet per 6.november 2020:

Skogselskapet i Østfold

Fredrikstad soppforening

Fredrikstad turmarsjklubb

Borge Jeger og Fiskeforening

Kråkerøy Jeger og Fiskeforening

Det hjelpende hjertet, Barnas Aktivitetsdag

Gamle Falchåsen vel

Fredrikstad paintball arena

Østfold sentrale paintball klubb

Eventyria -laiv rolleteater

Borge KFUK KFUM speidergruppe

Isengrad sjøspeidere

Østfold Milsim Airsoftklubb

Foreningen Rå -forening for egenorganisert aktivitet

Gressvik rulleklubb

Cathrine Møgster Leguina, representant skate

Tobias Tehrani, representant calisthenics / styrketrening

Dominik Akuk Cieszyński, representant parkour

Jon Fredrik Arnesen, representant bølgepadling

Rose Marie Jacobsen, representant yoga

Kinga Szostak, representant polefitness/polesport

Lukas Leiro, representat stisykling/sykling